Endring på utleiepriser 2024

Vi kommer til å gjøre endring i utleiepriser for 2024 på Haugvang.
Vårt mål er hele tiden å ha en tilgjengelig storstue for feiringer og lag til en overkommelig pris, og på linje med tilsvarende grendelokaler.
Høyere driftskostnader pga. blant annet strøm og kommunale avgifter påvirker også Haug Bygdelag og drift av grendehuset. Til tross for relativt høy utleieaktivitet gir totale driftskostnader likevel et negativt resultat, derfor må vi nå gjøre litt justeringer.
Samtidig ønsker vi å forenkle prisoversikten noe.


Ditt beste bidrag som sambygding er å være støttemedlem i laget!