Nytt medlemssystem 2021

Nytt medlemssystem 2021

Publisert av Magnus Hailand den 24.01.22.

Haug Bygdelag er i gang med nytt medlemssystem

Vi er glade for å være i gang med et nytt medlemssystem.
Fra 2021 er vi i gang med medlemsregister og regnskap i løsningen StyreWeb.
Som registrert i medlemsbasen skal du nå ha mottatt en tekstmelding og/eller en e-post.
Har du ikke mottatt noen av delene skyldes det i tilfelle at noe er registrert feil.
Dersom du har mottatt tekstmelding men ikke e-post så mangler korrekt adresse, eller at det ikke er meldt inn endring av e-postadressen du bruker i dag.
Les mer om dette lenger ned…

Valget av ny løsning
En utfordring i mange foreninger og organisasjoner er jo at man skal ha et system som fungerer på tvers av teknisk ekspertise, skiftende styrer osv. I en organisasjon der driften også er basert på at det bare skal gå rundt og bære seg selv er det heller ikke muligheter for kostbare løsninger og innleid hjelp. Manuelle lister eller regneark og ulike brukerpreferanser gjør også at det blir mye jobb med oppdateringer og tilrettelegging, samt overføring til nytt styre osv.
Vi har gjort forsøk med alternative løsninger nå over to perioder, også fikk vi en pandemi midt oppi det hele som ødela mye, og la alt på vent.
Den nye løsningen med StyreWeb skal gi et nettbasert system med veldig enkelt brukergrensesnitt, og som vi enkelt kan formidle videre til nye brukere blant medlemmene i laget. En stor nyvinning er også håndtering av kontingenter for aktive medlemmer og støttemedlemmer. Nå får vi mulighet for eFaktura.
De fleste kan i dag komme seg på nett, og benytter seg av elektroniske banktjenester osv. Med et lite lynkurs skal man da også som innvalgt i styret lett kunne ordne enkle oppgaver med styrearbeid, kontakt med undergrupper osv.

Kontingent 2021
Vi har allerede fått noen henvendelser fra ivrige støttemedlemmer angående kontingenten for 2021. Den kommer nå i midten av februar, straks alle koblinger og avtaler er oppe og går.
Det tok noe tid å få samlet alt inn i nytt register, men det skal nå være oppe å gå.
Enkeltmedlemskap koster fortsatt kr 150,-
Familiemedlemskap (alle under en husstand) er på kr 300,-

Nyhetskanaler og veivalg
Når man bytter ut en del nøkkelpersoner og gjerne også får et generasjonsskifte, så mister man verdifull kunnskap om en del av medlemsmassen.
I Haug Bygdelag har vi stor blanding av aldersgrupper. Det er også ulikt i hvilken grad alle benytter digitale hjelpemidler, og hvilke fora man følger. Likevel så ser vi at svært mange tar del i, og får med seg informasjon nå i dag via nettsider og sosiale medier som Facebook.
Skal vi tro nyheter og media så har denne pandemien kanskje resultert i at flere har skaffet seg kunnskap til å både lese og kommunisere digitalt via datamaskiner, nettbrett eller mobil.
Vi har valgt å prioritere nettsiden og gruppen på Facebook som hovedverktøy.
Likevel skal det fortsatt være mulig å forbli medlem selv om man ikke bruker digitale hjelpemidler. Det er da viktig å sjekke om det henger oppslag på vegg nede på Haugvang, og ved nærbutikken, eventuelt kunngjøringer i lokalavis.
Det å sende ut brevpost har blitt relativt dyrt med portokostnader, men med det nye medlemssystemet så fanges det likevel opp hvilke medlemmer man ikke når digitalt, slik at disse skal få med seg det aller viktigste.
Når dagliglivet gradvis forhåpentlig kommer tilbake i mer normal tilstand så vil vi prøve å informere så godt vi kan der vi kan, også må vi ha med oss “jungeltelegrafen” på resten.

MEDLEMSKAP
Ønsker du å bli medlem eller melde fra om endringer?
Gi oss beskjed på info@haugbygdelag.no