Tidligere arrangementer 2019

Publisert av Magnus Hailand den 07.02.22.

Overgang til ny hjemmeside gjør at vi mister noe av historikken i artikler fra hjemmesiden kom i gang i 2014.
Her har vi samlet tidslinjen for tidligere arrangementer.
I denne artikkelen oppsummerer vi året 2019.

Dette året manglet vi webansvarlig, og valgte å bruke Facebook mer aktivt, samt oppslag og jungeltelegraf.
Allerede i 2018 var arbeidet i gang med å finne en enklere løsning for IT og web til foreningsdrift.

 

Filmkveld på Haugvang 2. mai, kl 18.30

This entry was posted in Uncategorized on April 28, 2019 by Magnus Hailand.