Leiepriser | Booking - Leie

Reglement for leie av Haugvang

1. Haug Bygdelag som utleier av Haugvang har ansvar for at lokalet med utstyr er i orden ved leieforholdets start.
Leietaker godkjenner ved signatur på leiekontrakten ved nøkkelutlevering at lokalet og utstyr er funnet i orden.

2. Haug Bygdelag er uten ansvar for private eiendeler som måtte komme bort eller bli ødelagt i utleietiden.

3. Haug Bygdelag er uten ansvar for personskade som måtte oppstå i eller ved lagets eiendom.

4. Nedre aldersgrense for privat utleie, ansvarlig leietaker må være fylt 25år.
Personen som står ansvarlig skal være tilstede i lokalet under arrangementet.
(Se egen informasjon om selskaper med servering av alkohol)

5. Utleie som inkluderer overnatting tillates ikke. (Brannsikkerhet)

6. Haugvang er røykfritt.

7. Leietaker følger instruks for orden, rydding og vask – eget oppslag i lokalet.

8. Overlevering etter utleie
• Ved utleie på fredag eller lørdag skal lokalet være klargjort og overlevert senest kl. 10:00 påfølgende dag.
Betalt utvask – overlevering avtales etter utleieplan med vaktmester.
• Ved utleie andre dager avtales overleveringstidspunkt særskilt.

9. Branninstruks / nødinstruks - Sikkerhetsutstyr
• Leietaker plikter å gjøre seg kjent med alle instrukser for bruk av lokalet.
• Leietaker plikter å ha gjort seg kjent med varslingsrutine overfor brann, ambulanse og politi.
• Sabotasje på slukkeutstyr regnes som alvorlig regelbrudd

10. Rettslig ansvar
• Ved utleie til private er leietaker fullt ut ansvarlig overfor utleier.
• Ved utleie til lag og foreninger er laget ved styret og leder fullt ut ansvarlige.

11. Leiekostnader
• Leietaker betaler leie forskuddsvis etter de til enhver tid gjeldende priser.
• Leietaker som ikke følger reglementet og instruks vil bli belastet ekstra leie / kostnad.

Som leietaker bekrefter jeg at jeg:
• Har satt meg inn i og forstått brann/nød -instruks, kontrakt og utleiereglement.
• Erkjenner de forpliktelser og oppgaver dette innebærer for meg.
• Har fått nødvendig opplæring i tekniske installasjoner og utstyr.
• Har akseptert det ansvar og de sanksjoner som er beskrevet ved brudd på reglementet
• Har mottatt nøkler til lokalet ved signering