Våre sponsorer i 2022:

Hovedsponsor for 2021/22
Nye stoler og bord til sal:

 

Delsponsorer for prosjekt scene og strøm 2022:

 


Fullførte prosjekter:

 • Nytt gulv i bord og stollager.
  Utført på dugnad v/huskomitéen og vaktmester.
  I forbindelse med at vi har fått nye bord og stoler med tilhørende traller ble gulvet i lagerrom hevet, slik at leietakere enkelt kan trille ut i lokalene.
  Trallene gjør at man får mindre håndteringsslitasje og stuking av bordkanter osv.
  Rommet har fått en fast oppstillingsplan slik at det holdes ryddig og oversiktlig.

 • Ny internettaksess - Fiberlinje er på plass, (lev. Viken Fiber)

 

Aktuelle prosjekter:

 • Nye drapéer ved inngang til sal og bord og stollager.
  Vi ønsker å fornye disse forhengene. Funksjonsmessig er de viktige, og dør eller skyvedør er ikke aktuelt.

 • Nye gardiner

 • Strøm - Annen styringsløsning for lys i sal og garderobe
  Det ville være fornuftig og mer oversiktlig/betjeningsvennlig å få flyttet lysbrytere til hovedinngang, samt få en trappevenderfunksjon eller sensor for gang og garderobe, slik at lyset kan betjenes fra gangen før man skal ned trappa. I dag befinner bryteren seg langs vegg nede i garderoben.
  Med dagens utvikling av smarte brytere som ikke krever omlegging av ledninger bør dette være mulig.
  (Krever tilskudd og bistand fra elektrikerfirma)

 • Strøm - Nye kurser til scene (sikre nok strøm til ulike aktiviteter, og for å kunne skille / fordele forbruk ved konsert, diskotek eller strømkrevende aktiviteter som for eksempel dataparty eller mini-messe etc.)
 • Scene - Pusse opp scene.

 • Vi ønsker oss en oppfrisking av farge, taklys/vaskelys og enkelt brukslys.
  Samtidig er det behov for å skifte ut eller rense sceneteppet, samt å skifte ut bak og sidetepper. Disse skal være av brannhemmende/behandlet stoff. Scenen skal også ha et eget håndslukkeapparat.

Ønsker du å bidra?

Et grendehus i felles eie - drevet av frivillighet for fellesskapet.
-Å drifte et grendehus koster, spesielt i disse dager med redusert aktivitet og skyhøye strømpriser.
Videreutvikling og vedlikehold av både bygningsmasse og innhold krever økonomiske løft langt ut over det utleien genererer.
Det vil si at skal vi kunne utvikle, fornye, forbedre og tilpasse så er vi helt avhengige av økonomisk støtte, eller støtte i form av materiell og utstyr.
Har du et lokalt firma som ønsker å bidra med en slant, så kontakt oss gjerne.