Jens Ola Egge style=

Jens Ola Egge

Nestleder
Jørgen Tangen Bendikssen style=

Jørgen Tangen Bendikssen

Sekretær
Jill Merete Norstrøm style=

Jill Merete Norstrøm

Kasserer
Ingela Grov style=

Ingela Grov

Styremedlem
Sissel Marie Holmern style=

Sissel Marie Holmern

Styremedlem
Hilde Voreland style=

Hilde Voreland

Styremedlem
Magnus Hailand style=

Magnus Hailand

Leder