Haug Bygdelag og Haugvang har en lang historie.
Historien er gjenfortalt og nevnt ved jubileumsfeiringer opp gjennom årene.

Vi har plukket ut litt av lagets mangeårige historie som vil presenteres i en egen liten artikkelserie kalt "Bygdelagets Historie"
Denne slippes gjennom 2023 i anledning våre nye nettsider, og et arbeid som er gjort med å rydde i eldre arkiver, og dermed få digitalisert og organisert historiske dokumenter.

I anledning 100-årsmarkeringen av Haug Bygdelag i år 2000 skrev også mangeårig aktivt medlem Kjell Ottersen en fin oppsummering.
Her følger et lite utdrag fra stiftelsesmøtet, som stod å lese i Ringerikes Blad;

Ungdomslaget blir stiftet.

I Ringerikes Bladen den 24. mars 1900 kunne man lese:

"Haug Ungdomsforening.
Under en festlig sammenkomst på Holmestuen søndag sistleden, stiftedes en ungdomsforening for Haug. Festen var meget vellykket, skrives der til oss. Der var taler, sang og musikk i lange baner. Bl.a. foredrog hr. Kjørnes fine, bekjente slåtter og knyttede til hver slått en anekdote som vakte storartet bifald. Ved åttetiden kom prost Færden til oss fra misjonsfesten og holdt et godt foredrag, det 4de på den dag. Senere servedes kaffe, kage, etc. Under bevertningen spillede fru Gilhus med stor velvilje en del vakre numre på piano.

I foreningen inntegnedes på stedet 69 medlemmer.
Til bestyrelse valgtes følgende:

Formann:          Lærer Joh. Skøyen
Viseformann:    Alf Westeren
Kasserer:          Niels Olberg
Sekretær:         Frk. Helga Rustan