Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Magnus Hailand den 17.02.22. Oppdatert 28.03.22.

Årsmøte i Haug Bygdelag 10. mars

Haugvang, klokken 19:00.

Saksliste:

  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og to stk til å undertegne protokoll.
  • Godkjennelse av regnskap 2021
  • Årsberetning for Haug Bygdelag og undergrupper, 2021
  • Fastsettelse av kontingent 2023
  • Valg

 

Vel møtt!

 

Årsmøtet ligger også som arrangement på Facebook