2022 - Frivillighetens år

2022 - Frivillighetens år

Publisert av Linda Hattevik Pålerud den 23.01.22. Oppdatert 28.03.22.
2022 er frivillighetens år.
Dessverre starter det med en ny runde nedstengning, men forhåpentlig vis kan vi se fra mot en mer normalisert vår og sommersesong.

«I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap» - Dette sa Hans Majestet Kongen i sin nyttårstale - og dette ønsker vi i Haug Bygdelag og støtte opp om. Vi går inn i et spennende år med flere muligheter til å bidra til økt samhold, samarbeid på tvers av idrettslag og foreninger, flere sosiale møtepunkter og arrangementer. Nå må vi få litt liv i dette grendehuset vårt igjen! Bygdelaget har behov for flere på laget inn i styret for å få til dette - og tenker du at det er HER du ønsker å bidra med din frivillige innsats - vi trenger alle slags bidrag - ta kontakt med oss, gjerne til Marianne Aurdal i valgkomiteen😊