Haug Bygdelag
Postadresse

Fløytingen 104
3514 HØNEFOSS

Org.nr.

893 219 382

For BOOKING-forespørsler på Haugvang:
Velg "Booking" under type henvendelse her i kontaktskjema
e-post: booking@haugbygdelag.no | mobil: 468 61 233
Vaktmester på Haugvang er bookingansvarlig.
Vår vaktmester er ikke heltidsansatt for å jobbe hos oss, og er opptatt i ordinær jobb (skiftarbeid).
Det vil si at du ikke alltid vil få svar umiddelbart per telefon.
Send gjerne en SMS eller bruk e-posten, så tar han kontakt tilbake.

For andre henvendelser til oss:
Velg "Generell", og beskjed sendes til styret.